Asfalt

Pukk bygger opp veien

Pukk bygger opp veien

Pukk kan bli din neste innkjørsel

Bor du på landet og har en lang innkjørsel, eller muligens en helt egen vei, så kan det å kjøre inn pukk være et veldig godt alternativ. Selv om asfalt unektelig er foretrukket av de fleste, så kan det bli dyrt å legge inn dette over lengre strekk. Derfor velger mange av oss å gå for et enklere alternativ i pukk. Med dette alternativet kan du få en flott innkjørsel som ønsker velkommen dine gjester på eiendommen. 

Fordelen med pukk er ikke bare at det er billig, selv om dette selvfølgelig er en stor fordel også. Et annet viktig poeng er at en ikke trenger å jevne ut og bearbeide like mye som ved asfaltering, noe som videre gjør prosessen rimelig. Pukk kan mer eller mindre sørge for utjevning av veien din i seg selv, slik at du slipper å bruke timevis med graving og ryddearbeid for å legge til rette for asfaltering. 

Kjøp pukk i store kvanta

Pukk kjøres rett og slett inn ganske raskt med en lastebil, og det dumpes ned på veien før det jevnes ut. Her er det ingen dyre og kompliserte prosesser, men rett og slett heller bare knust stein. Når dette legges ned på veien, så skal det altså jevnes ut, men selvfølgelig ikke på samme måte som asfalt. Her kan du tross alt jevne ut akkurat slik du selv måtte ønske det. 

Dessuten, når vær og bruk av veien fører til slitasje på pukk, så trenger du ikke en helt ny tjeneste slik som ved asfaltering. Her skal du faktisk bare helle på litt ekstra pukk, slik at veien din blir fyldigere og klar for mer kjøring. Det er med andre ord både billig og enkelt å lage en innkjørsel med pukk, så vel som å vedlikeholde denne i årene fremover!