låsesmed

Trygghet med ny ytterdør og lås

Trygghet med ny ytterdør og lås

Når du flytter inn i en ny bolig anbefales det at du bytter lås på ytterdøren. Hvis en av de tidligere eierne har forlagt eller  mistet nøkkelen vil ikke låsen på ytterdøren være til nytte. Du bør også skifte lås på ytterdøren om du har mistet nøklene til boligen din. Uvedkommende kan da lett ta seg inn i boligen med egne nøkler om du ikke er hjemme.

Det er ikke vanskelig å bytte lås på en ytterdør om du har utstyr tilgjengelig i nærheten. Det er da viktig at du undersøker om låsekassen fungerer slik den skal. Det kan noen ganger være nok å bytte ut den gamle låsekassen.

Dersom du har en ytterdør med en eldre dørlås kan denne gi deg falsk trygghet. Eldre dørlåser kan være enkle å låse opp uten nøkkel enn nyere modeller. De fleste boligeiere opplever at de må skifte låsen til ytterdøren. Det finnes mange tilgjengelig låsesmeder i nærheten av deg. Du kan blant annet kontakte en låsesmed i Bærum.

 

Pass på nøklene dine

Dersom du mister nøklene til ytterdøren din kan det være lurt å kontakte en låsesmed med en gang. Låsen vil da raskt bli skiftet for at boligen din skal være sikker nok. Spesielt om du har leieboere eller låner bort nøkkelen til naboen, bør du være oppmerksom på at nøklene kan bli kopiert uten ditt samtykke.

I verste fall kan nøkler på avveie føre til at uvedkommende kommer inn i boligen din uten at du vet om det. Med en sikker ytterdør vil du oppnå en tryggere hverdag. I dag finnes det utallige varianter av den tradisjonelle dørlåsen som vi alle kjenner til.

Du kan blant annet investere i en elektronisk dørlås med kode for å modernisere låsen på ytterdøren din. Du kan også investere i en nøkkelboks, for at du ikke skal behøve å legge nøklene under dørmatten.