Leker mot urolighet

Fidget toys er en fantastisk oppfinnelse for deg som sliter med uro. Det gir muligheten for å distrahere seg selv, og man får brukt den ekstra energi på noe annet. På den måten kan det virke avstressende og beroligende for alle, og spesielt deg som ofte sliter med en følelse av uro. Mange typer leker […]